Phần mềm 3D mô phỏng: Trường hấp dẫn và thế hấp dẫn

Phần mềm 3D mô phỏng: Trường hấp dẫn và thế hấp dẫn

Phần mềm cho phép: mô phỏng trường hấp dẫn Trái Đất; thao tác thu phóng, chú thích; mở rộng cho tất cả các vật có khối lượng đều có trường hấp dẫn, lực hấp dẫn trong hệ Mặt Trời.
Phần mềm 3D mô phỏng: Cấu tạo của mạch điện

Phần mềm 3D mô phỏng: Cấu tạo của mạch điện

Phần mềm cho phép: quan sát cấu tạo của mạch điện; sử dụng các vật dụng cho sẵn nối thành mạch điện; mô tả chiều của dòng điện, chiều electron; thao tác thu phóng, hiển thị chú thích và công thức định luật Ohm.
Phần mềm 3D mô phỏng:  Dao động

Phần mềm 3D mô phỏng: Dao động

Phần mềm cho phép: mô tả được dao động tắt dần, cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng.
Phần mềm 3D mô phỏng:  Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng

Phần mềm 3D mô phỏng: Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng

Phần mềm cho phép: quan sát kích thước và chu kỳ chuyển động Trái Đất, Mặt Trăng; quan sát được phần ánh sáng Mặt Trời phủ sáng của Mặt Trăng và Trái Đất; thao tác thay đổi vị trí của chúng theo quỹ
Phần mềm 3D mô phỏng: Hệ Mặt Trời

Phần mềm 3D mô phỏng: Hệ Mặt Trời

Phần mềm cho phép: quan sát kích thước và chu kỳ chuyển động các hành tình; thực hiện các thao tác thu phóng, lựa chọn, di dời hành tinh theo quỹ đạo, hiển thị thông tin về các hành tinh trong hệ Mặt
Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Vật lí cấp THPT - Lớp 10

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Vật lí cấp THPT - Lớp 10

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Vật lí - Lớp 10 (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (mô phỏng 3D, hình ảnh, sơ đồ âm thanh, video, các câu hỏi kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản
Cường độ dòng điện

Cường độ dòng điện

Video mô tả được một cách khái niệm về cường độ dòng điện.
Tụ điện trong cuộc sống

Tụ điện trong cuộc sống

Video mô tả được một số ứng dụng của tụ điện trong cuộc sống.
Điện thế

Điện thế

Video mô tả được điện thế tại một điểm trong điện trường.
Chuyển động của phần tử môi trường

Chuyển động của phần tử môi trường

Video mô tả, so sánh một số đặc trưng của sóng dọc và sóng ngang.
Hình ảnh sóng

Hình ảnh sóng

Video mô tả được bước sóng, biên độ, tần số, tốc độ và cường độ sóng.
Sự biến dạng và đặc tính của lò xo

Sự biến dạng và đặc tính của lò xo

Video miêu tả biến dạng kéo, nén và các đặc tính của lò xo: giới hạn đàn hồi, độ dãn, độ cứng.