Tình yêu thương con người

Tình yêu thương con người

Giúp đỡ đồng bào lũ lụt. Chăm sóc người già/tàn tật. Hiến máu nhân đạo. Trao nhà tình nghĩa. Chăm sóc trẻ mồ côi.
Truyền thống gia đình, dòng họ

Truyền thống gia đình, dòng họ

Hình ảnh gia đình tứ đại đồng đường. Hình ảnh sum vầy, đoàn tụ gia đình dịp Tết cổ truyền. Hình ảnh về truyền thống hiếu học của dòng họ.