Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Ngữ văn cấp THCS - Lớp 7

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Ngữ văn cấp THCS - Lớp 7

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Ngữ văn Lớp 7 (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm thanh, video, các câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý
Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Ngữ văn cấp THPT - Lớp 10

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Ngữ văn cấp THPT - Lớp 10

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Ngữ văn - Lớp 10 (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm thanh, video, các câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản
Thơ Nôm của Nguyễn Khuyến

Thơ Nôm của Nguyễn Khuyến

Phim tư liệu về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp văn học của Nguyễn Khuyến. Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về thơ Nôm của Nguyễn Khuyến (giá trị nội dung và nghệ thuật).
Thơ Nôm của Hồ Xuân Hương

Thơ Nôm của Hồ Xuân Hương

Phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp văn học của Hồ Xuân Hương. Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhân định, đánh giá về thơ Nôm của Hồ Xuân Hương (giá trị nội dung và nghệ thuật).
Chèo, tuồng dân gian

Chèo, tuồng dân gian

Trích đoạn phim chèo, tuồng tiêu biểu của Việt Nam. Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình nhận định, đánh giá về kịch bản chèo, tuồng tiêu biểu của Việt Nam (giá trị nội dung và nghệ thuật).
Ca dao về con người và xã hội

Ca dao về con người và xã hội

Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về ca dao con người và xã hội.
Truyện cổ dân gian Việt Nam

Truyện cổ dân gian Việt Nam

Giới thiệu về truyện cổ dân gian Việt Nam. Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về truyện cổ dân gian.
Thơ Nôm của Nguyễn Trãi

Thơ Nôm của Nguyễn Trãi

Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhân định, đánh giá về thơ Nôm Nguyễn Trãi (hoàn cảnh sáng tác, thể loại, giá trị nội dung và nghệ thuật).
Tác phẩm Bình Ngô đại cáo

Tác phẩm Bình Ngô đại cáo

Phim tư liệu về triều đại nhà Lê và công cuộc chống giặc Minh xâm lược. Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về tác phẩm Bình Ngô đại cáo (hoàn
Tác giả Nguyễn Trãi

Tác giả Nguyễn Trãi

Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp văn học của tác giả Nguyễn Trãi.
Sơ đồ quy trình và cấu trúc một báo cáo nghiên cứu khoa học

Sơ đồ quy trình và cấu trúc một báo cáo nghiên cứu khoa học

Sơ đồ hoá quy trình viết 1 báo cáo khoa học. Sơ đồ tóm tắt cấu trúc báo cáo khoa học dưới dạng sơ  đồ tư duy.