Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Sinh học cấp THPT - Lớp 10

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Sinh học cấp THPT - Lớp 10

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Sinh học - Lớp 10 (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (mô phỏng 3D, hình ảnh, sơ đồ âm thanh, video, các câu hỏi kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý
Công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lí môi trường

Công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lí môi trường

Video về công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lí môi trường: môi trường đất, nước, chất thải rắn, …
Công nghệ thu hồi khí sinh học

Công nghệ thu hồi khí sinh học

Video mô tả về công nghệ thu hồi khí sinh học (biogas).
Cơ sở khoa học và quy trình công nghệ sản xuất enzyme

Cơ sở khoa học và quy trình công nghệ sản xuất enzyme

Video mô tả về cơ sở khoa học và quy trình công nghệ sản xuất enzyme (ví dụ: sản xuất enzyme tái tổ hợp, ứng dụng enzyme trong công nghệ thực phẩm, trong y – dược học, trong kĩ thuật di truyền).
Công nghệ tế bào gốc

Công nghệ tế bào gốc

Gồm 02 video mô tả về quy trình tạo tế bào gốc ở người hoặc ở thực vật.
Công nghệ tế bào động vật

Công nghệ tế bào động vật

Video mô tả thành tựu, quy trình, triển vọng công nghệ tế bào động vật (ví dụ: sản xuất vaccine, sản xuất kháng thể đơn dòng, …).
Công nghệ tế bào thực vật

Công nghệ tế bào thực vật

Gồm 02 video mô tả thành tựu, quy trình, triển vọng công nghệ tế bào thực vật (ví dụ: công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật, vi nhân giống cây trồng, sản xuất hạt nhân tạo, …).
Quá trình truyền tin giữa các tế bào trong cơ thể

Quá trình truyền tin giữa các tế bào trong cơ thể

Video (dạng hoạt hình) mô tả các giai đoạn của quá trình truyền tin giữa các tế bào trong cơ thể (tiếp nhận, truyền tin, đáp ứng).
Công nghệ enzyme và ứng dụng

Công nghệ enzyme và ứng dụng

Sơ đồ quy trình sản xuất enzyme từ động vật, thực vật và vi sinh vật. Sơ đồ các bước tạo dòng DNA tái tổ hợp
Công nghệ tế bào và một số thành tựu

Công nghệ tế bào và một số thành tựu

Sơ đồ quy trình sản xuất chất chuyển hóa thứ cấp trong công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật Sơ đồ về quy trình công nghệ tế bào thực vật trong vi nhân giống cây trồng Sơ đồ quy trình nuôi cấy mô tế
Sinh học vi sinh vật và virus

Sinh học vi sinh vật và virus

Một số loại virus. Sơ đồ sự nhân lên của virus trong tế bào chủ.
Sinh học tế bào

Sinh học tế bào

So sánh cấu trúc tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.  Sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Sơ đồ chu kì tế bào và nguyên phân. Sơ đồ quá trình giảm phân
Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Sơ đồ các cấp tổ chức của thế giới sống (phân tử, bào quan, tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể, quần  thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển).