Phần mềm 3D mô phỏng: Mô hình phân tử

Phần mềm 3D mô phỏng: Mô hình phân tử

Phần mềm cho phép: bộ mô phỏng 3D có nội dung gồm: Cấu tạo nguyên tử (theo mô hình Rutherford), liên kết hóa học, cấu trúc phân tử của methane, ethane, ethylene, acetylene, benzene, methanol, ethanol, phenol, methanal, ethanal,
Phần mềm 3D mô phỏng: Trường hấp dẫn và thế hấp dẫn

Phần mềm 3D mô phỏng: Trường hấp dẫn và thế hấp dẫn

Phần mềm cho phép: mô phỏng trường hấp dẫn Trái Đất; thao tác thu phóng, chú thích; mở rộng cho tất cả các vật có khối lượng đều có trường hấp dẫn, lực hấp dẫn trong hệ Mặt Trời.
Phần mềm 3D mô phỏng: Cấu tạo của mạch điện

Phần mềm 3D mô phỏng: Cấu tạo của mạch điện

Phần mềm cho phép: quan sát cấu tạo của mạch điện; sử dụng các vật dụng cho sẵn nối thành mạch điện; mô tả chiều của dòng điện, chiều electron; thao tác thu phóng, hiển thị chú thích và công thức định luật Ohm.
Phần mềm 3D mô phỏng:  Dao động

Phần mềm 3D mô phỏng: Dao động

Phần mềm cho phép: mô tả được dao động tắt dần, cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng.
Phần mềm 3D mô phỏng:  Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng

Phần mềm 3D mô phỏng: Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng

Phần mềm cho phép: quan sát kích thước và chu kỳ chuyển động Trái Đất, Mặt Trăng; quan sát được phần ánh sáng Mặt Trời phủ sáng của Mặt Trăng và Trái Đất; thao tác thay đổi vị trí của chúng theo quỹ
Phần mềm 3D mô phỏng: Hệ Mặt Trời

Phần mềm 3D mô phỏng: Hệ Mặt Trời

Phần mềm cho phép: quan sát kích thước và chu kỳ chuyển động các hành tình; thực hiện các thao tác thu phóng, lựa chọn, di dời hành tinh theo quỹ đạo, hiển thị thông tin về các hành tinh trong hệ Mặt