Phần mềm 3D mô phỏng: Mô hình phân tử

Phần mềm 3D mô phỏng: Mô hình phân tử

Phần mềm cho phép: bộ mô phỏng 3D có nội dung gồm: Cấu tạo nguyên tử (theo mô hình Rutherford), liên kết hóa học, cấu trúc phân tử của methane, ethane, ethylene, acetylene, benzene, methanol, ethanol, phenol, methanal, ethanal,
Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Hoá học cấp THPT - Lớp 10

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Hoá học cấp THPT - Lớp 10

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Hóa học - Lớp 10 (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (mô phỏng 3D, hình ảnh, sơ đồ âm thanh, video, các câu hỏi kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản
Thí nghiệm phản ứng điều chế ethyl acetate

Thí nghiệm phản ứng điều chế ethyl acetate

Video thí nghiệm thật về dụng cụ, hóa chất, các thao tác, hiện tượng và kết quả thí nghiệm. Video mô phỏng 3D mô tả tiến trình phản ứng ở cấp độ phân tử, phương trình hóa học của phản ứng.
Một số thao tác thí nghiệm hóa học

Một số thao tác thí nghiệm hóa học

Video có nội dung gồm các thao tác cơ bản hướng dẫn thực hiện thí nghiệm hóa học ở trường phổ thông (các thao tác do con người thực hiện).