Công ty Cổ phần Nghe nhìn giáo dục (EAV) với sứ mệnh mang lại những sản phẩm giáo dục đáp ứng nhu cầu xã hội, nâng cao kiến thức góp phần xây dựng nền giáo dục ngày càng phát triển và bền vững hơn.

  • EAV chuyên tổ chức nội dung và sản xuất các chương trình ghi hình, ghi âm, truyền hình thuộc lĩnh vực khoa giáo.

 
Hình 1: EAV tổ chức ghi hình, sản xuất các video

  • Sản xuất, cung ứng sản phẩm nghe nhìn và truyền thông cho các dự án giáo dục.

 
Hình 2: Hội thảo giới thiệu thiết bị đồ dùng dạy và học

  • Tổ chức bản thảo và in - phát hành các ấn phẩm văn hóa – Sách tham khảo bậc học phổ thông, đặc biệt là bậc học Mầm non.
  • Sản xuất và cung ứng thiết bị, đồ dùng dạy học.
  • Thiết kế, trang bị phần mềm giáo dục ứng dụng, chuyên kinh doanh  các phần mềm hỗ trợ dạy và học tiếng Anh cho mọi đối tượng.
  • Thực hiện các dịch vụ: chế bản, đồ họa, in ấn, thiết kế mỹ thuật…
  • Một số sản phẩm của EAV: