Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học (Lớp 3)

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học (Lớp 3)

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp Tiểu học - Lớp 3 (CT 2018), có hệ thống học liệu cung cấp để soạn giáo án, bài giảng điện tử cho các hoạt động chủ đề, sinh hoạt chủ nhiệm, chào cờ
Ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường nước (sông, biển). Ô nhiễm môi trường không khí (mùi, khói bụi). Ô nhiễm môi trường đất (rác thải, đổ thải). Ô nhiễm tiếng ồn.
Không an toàn thực phẩm

Không an toàn thực phẩm

Gồm 05 video hoạt hình, minh họa những nguyên nhân dẫn đến thực phẩm không an toàn.
Bộ thẻ về “Nét riêng của em”

Bộ thẻ về “Nét riêng của em”

Bộ 5 thẻ rời; mỗi thẻ minh họa một số nét riêng: Mắt to, tóc thẳng, tóc xoăn, má lúm, mắt cận.
Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT - Lớp 10

Học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT - Lớp 10

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp - Lớp 10 (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm thanh, video, các câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ
Thực trạng văn hóa ứng xử nơi công cộng

Thực trạng văn hóa ứng xử nơi công cộng

Video hình ảnh thực tế, nội dung về thực trạng văn hóa ứng xử nơi công cộng.
An toàn lao động nghề nghiệp

An toàn lao động nghề nghiệp

Video hình ảnh thực tế, giới thiệu về an toàn lao động nghề nghiệp mô tả khái niệm, các quy định của pháp luật, lợi ích của an toàn lao động, …
Nhóm ngành kĩ thuật

Nhóm ngành kĩ thuật

Video hình ảnh thực tế, giới thiệu về đặc điểm của các ngành nghề trong nhóm nghành kỹ thuật.
Nhóm ngành quản lí

Nhóm ngành quản lí

Video hình ảnh thực tế, giới thiệu về đặc điểm của các ngành nghề trong nhóm nghành quản lý.
Các nhóm nghề cơ bản

Các nhóm nghề cơ bản

Bộ tranh rời gồm 78 tờ, minh họa các hình ảnh: nhóm quản lí, nhóm kĩ thuật, nhóm nghiên cứu, nhóm nghệ thuật, nhóm xã hội, nhóm nghiệp vụ.