Phần mềm 3D mô phỏng: Trường hấp dẫn và thế hấp dẫn

Phần mềm 3D mô phỏng: Trường hấp dẫn và thế hấp dẫn

Phần mềm cho phép: mô phỏng trường hấp dẫn Trái Đất; thao tác thu phóng, chú thích; mở rộng cho tất cả các vật có khối lượng đều có trường hấp dẫn, lực hấp dẫn trong hệ Mặt Trời.
Phần mềm 3D mô phỏng: Cấu tạo của mạch điện

Phần mềm 3D mô phỏng: Cấu tạo của mạch điện

Phần mềm cho phép: quan sát cấu tạo của mạch điện; sử dụng các vật dụng cho sẵn nối thành mạch điện; mô tả chiều của dòng điện, chiều electron; thao tác thu phóng, hiển thị chú thích và công thức định luật Ohm.
Phần mềm 3D mô phỏng:  Dao động

Phần mềm 3D mô phỏng: Dao động

Phần mềm cho phép: mô tả được dao động tắt dần, cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng.
Thực trạng văn hóa ứng xử nơi công cộng

Thực trạng văn hóa ứng xử nơi công cộng

Video hình ảnh thực tế, nội dung về thực trạng văn hóa ứng xử nơi công cộng.
An toàn lao động nghề nghiệp

An toàn lao động nghề nghiệp

Video hình ảnh thực tế, giới thiệu về an toàn lao động nghề nghiệp mô tả khái niệm, các quy định của pháp luật, lợi ích của an toàn lao động, …
Nhóm ngành kĩ thuật

Nhóm ngành kĩ thuật

Video hình ảnh thực tế, giới thiệu về đặc điểm của các ngành nghề trong nhóm nghành kỹ thuật.
Nhóm ngành quản lí

Nhóm ngành quản lí

Video hình ảnh thực tế, giới thiệu về đặc điểm của các ngành nghề trong nhóm nghành quản lý.
Thí nghiệm phản ứng điều chế ethyl acetate

Thí nghiệm phản ứng điều chế ethyl acetate

Video thí nghiệm thật về dụng cụ, hóa chất, các thao tác, hiện tượng và kết quả thí nghiệm. Video mô phỏng 3D mô tả tiến trình phản ứng ở cấp độ phân tử, phương trình hóa học của phản ứng.
Một số thao tác thí nghiệm hóa học

Một số thao tác thí nghiệm hóa học

Video có nội dung gồm các thao tác cơ bản hướng dẫn thực hiện thí nghiệm hóa học ở trường phổ thông (các thao tác do con người thực hiện).
Cường độ dòng điện

Cường độ dòng điện

Video mô tả được một cách khái niệm về cường độ dòng điện.
Tụ điện trong cuộc sống

Tụ điện trong cuộc sống

Video mô tả được một số ứng dụng của tụ điện trong cuộc sống.
Điện thế

Điện thế

Video mô tả được điện thế tại một điểm trong điện trường.
Chuyển động của phần tử môi trường

Chuyển động của phần tử môi trường

Video mô tả, so sánh một số đặc trưng của sóng dọc và sóng ngang.
Hình ảnh sóng

Hình ảnh sóng

Video mô tả được bước sóng, biên độ, tần số, tốc độ và cường độ sóng.
Sự biến dạng và đặc tính của lò xo

Sự biến dạng và đặc tính của lò xo

Video miêu tả biến dạng kéo, nén và các đặc tính của lò xo: giới hạn đàn hồi, độ dãn, độ cứng.
Thơ Nôm của Nguyễn Khuyến

Thơ Nôm của Nguyễn Khuyến

Phim tư liệu về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp văn học của Nguyễn Khuyến. Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về thơ Nôm của Nguyễn Khuyến (giá trị nội dung và nghệ thuật).
Thơ Nôm của Hồ Xuân Hương

Thơ Nôm của Hồ Xuân Hương

Phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp văn học của Hồ Xuân Hương. Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhân định, đánh giá về thơ Nôm của Hồ Xuân Hương (giá trị nội dung và nghệ thuật).
Chèo, tuồng dân gian

Chèo, tuồng dân gian

Trích đoạn phim chèo, tuồng tiêu biểu của Việt Nam. Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình nhận định, đánh giá về kịch bản chèo, tuồng tiêu biểu của Việt Nam (giá trị nội dung và nghệ thuật).
Ca dao về con người và xã hội

Ca dao về con người và xã hội

Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về ca dao con người và xã hội.
Truyện cổ dân gian Việt Nam

Truyện cổ dân gian Việt Nam

Giới thiệu về truyện cổ dân gian Việt Nam. Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về truyện cổ dân gian.
Các nhóm nghề cơ bản

Các nhóm nghề cơ bản

Bộ tranh rời gồm 78 tờ, minh họa các hình ảnh: nhóm quản lí, nhóm kĩ thuật, nhóm nghiên cứu, nhóm nghệ thuật, nhóm xã hội, nhóm nghiệp vụ.
Mĩ thuật thế giới thời kì hiện đại

Mĩ thuật thế giới thời kì hiện đại

Tranh mô tả một số hình ảnh mĩ thuật tiêu biểu của thế giới thời kì hiện đại.
Mĩ thuật Việt Nam  thời kì hiện đại

Mĩ thuật Việt Nam thời kì hiện đại

Tranh mô tả một số hình ảnh mĩ thuật tiêu biểu của Việt Nam thời kì hiện đại.
Mĩ thuật thế giới  thời kì trung đại

Mĩ thuật thế giới thời kì trung đại

Tranh mô tả một số hình ảnh mĩ thuật tiêu biểu của thế giới thời kì Trung đại.
Mĩ thuật Việt Nam  thời kì trung đại

Mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại

Tranh mô tả một số hình ảnh mĩ thuật tiêu biểu của Việt Nam thời kì Trung đại.
Di sản văn hóa nghệ thuật  thế giới thời kì tiền sử và cổ đại

Di sản văn hóa nghệ thuật thế giới thời kì tiền sử và cổ đại

Mô tả một số hình ảnh di sản văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của thế giới thời kì Tiền sử. Mô tả một số hình ảnh di sản văn hóa nghệ thuật thế giới thời kì cổ đại.
Di sản văn hóa nghệ thuật  Việt Nam thời kì tiền sử và cổ đại

Di sản văn hóa nghệ thuật Việt Nam thời kì tiền sử và cổ đại

Mô tả một số hình ảnh di sản văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam thời kì Tiền sử. Mô tả một số hình ảnh di sản văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam thời kì cổ đại.