Giới thiệu, miêu tả đồ vật

Giới thiệu, miêu tả đồ vật

Gồm 03 video có nội dung hướng dẫn kỹ năng làm bài văn miêu tả về hình dáng, màu sắc, chất liệu, hoạt động của các đồ vật quen thuộc trong đời sống, phù hợp với học sinh tiểu học như: đồng hồ báo thức, bút chì, ba
Dạy viết các chữ viết hoa cỡ nhỡ theo bảng chữ cái tiếng Việt (2 kiểu: chữ đứng, chữ nghiêng)

Dạy viết các chữ viết hoa cỡ nhỡ theo bảng chữ cái tiếng Việt (2 kiểu: chữ đứng, chữ nghiêng)

Gồm các video/clip có nội dung dạy viết chữ viết hoa cỡ nhỡ theo bảng chữ cái tiếng Việt  kèm âm thanh. Các video/clip hướng dẫn cách xác định độ cao, độ rộng, cách chấm các điểm tọa độ từng chữ (điểm đặt bút,
Dạy viết các chữ viết thường cỡ nhỡ theo bảng chữ cái tiếng Việt (2 kiểu: chữ đứng, chữ nghiêng)

Dạy viết các chữ viết thường cỡ nhỡ theo bảng chữ cái tiếng Việt (2 kiểu: chữ đứng, chữ nghiêng)

Gồm các video/clip có nội dung dạy viết chữ viết thường cỡ nhỡ theo bảng chữ cái tiếng Việt  kèm âm thanh. Các video/clip hướng dẫn cách xác định độ cao, độ rộng, cách chấm các điểm tọa độ từng chữ (điểm đặt bút,
Bảng tên chữ cái tiếng Việt

Bảng tên chữ cái tiếng Việt

Bảng ghi tên chữ cái tiếng Việt in offset 2 màu, 1 tờ kích thước (540x790) mm, dung sai 10 mm, in trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán OPP mờ.